Certifikačná autorita internetového obchodu (CAIO) vznikla v roku 2012 s cieľom chrániť čestných podnikateľov obchodujúcich na internete a spotrebiteľa, ktorý využíva ich služby.


Prečo je dobre mať certifikát bezpečný eshop CAIO?

Pretože:
Prečo nakupovať u obchodníka, ktorý má certifikát bezpečný eshop CAIO?


Pretože:

  • Certifikovaný internetový obchod je plne schopný plniť objednávky.
  • Obchodník vám dáva certifikátom bezpečný eshop CAIO dodatočnú garanciu serióznosti a férovosti.
  • Pri preverovaní obchodníka používame pokročilé preverovacie praktiky: úradný scan, sociálny scan, obchodný scan, web scan.
  • Ak obchodník nespĺňa certifikačné pravidlá, certifikát mu nebude udelený.
  • V priebehu platnosti certifikátu naša aktivita a dohľad nad obchodníkom nekončí.
  • Naďalej monitorujeme aktivity certifikovaných obchodov a vykonávame skúšobné nákupy.